Ziyaretçi defteri Künye E-gazete
DÖVİZ KURLARI
EUR EUR 1.9558 Lv.
USD USD 1.7439 Lv.
GBP GBP 2.1822 Lv.
TRL TRL 0.3041 Lv.
Anasayfa Haberler   Yorumlar   Edebiyat Video Arşiv
20 Temmuz 2019
HABERLER » Kırcaali
Kırcaali’de Bulgaristan Türklerinin Sorunları Ele Alındı

Kırcaali’de Bulgaristan Türklerinin Sorunları Ele Alındı

14 Aralık 2018

Dün akşam Kırcaali’de Doç. Dr. İbrahim Yalımov’nun “Bulgaristan'da Türk toplumunun kimliğinin korunması ve geliştirilmesi kavramı” isimli kitabı için söyleşi ve imza günü düzenlendi.

Etkinlik büyük ilgi gördü. Ömer Lütfi Kültür Derneği Konferans salonunda yapılan etkinliğe katılan konuklar arasında Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet, Sofya Kültüre Etkileşim Derneği Başkanı Dr. Ahmet Lütov, Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kirkovo (Kızılağaç) İlçe Başkanı Dr. Ercan Fırıncı, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ve Müftü Vekilleri Nasuf Nasuf ve Erhan Receb, Filibe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği Başkanı Dr. Harun Bekir, Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet Bozov ve Yardımcısı Nurettin Çakır, ev sahibi konumundaki Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet ve Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Müzekki Ahmet yer aldılar.

Yazarı ve tüm konukları selamlayan Müzekki Ahmet, Doç. Dr. İbrahim Yalımov’nun kitabının Kırcaali’de söyleşisi ve imza gününe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kitabın basınını üstlenen Sofya Kültüre Etkileşim Derneği Başkanı Dr. Ahmet Lütov, organizatörlere ve katılımcılara teşekkür etti. 2009 yılında kurulan derneğin ana hedefinin Türk topluğunun kimliğini korumak ve geliştirmek olduğunu kaydeden Dr. Lütov, ”Biz Sofya’da bu kadar rahat Türkçe konuşamıyoruz. Orada bir Türk ve Müslüman olarak rahatça yaşamak zordur. Bunun için malumunuz kimlik sorunumuz var” dedi. Bunun için derneğin kurucusu olan Doç. Dr. Yalımov’un bu konuda derin araştırmalar yapıp kitap yazmaya devam ettiğini belirtti.

Kitabın tanıtımını yapan Doç. Dr. İbrahim Yalımov, şunları belirtti: ”Konu kitap takdimi değil, asıl konu Bulgaristan Türklerinin etnik, kültürel ve dinsel kimliğinin nasıl koruyup geliştirebiliriz? Bugün bütün uluslar, etnik topluluklar, azınlıklar için en önemli sorun kimlik sorunudur. Kimlik konusunda her geçen gün biz bir şeyler yitiriyoruz, bir şeyler kaybediyoruz. Maalesef, daha sonra geriye dönmek pek kolay olmayacağına benziyor”. Bulgaristan Türklerinin kimliğinin neden önemli olduğuna değinen Doç. Dr. Yalımov, ”Bizim kimliğimizin önemi iki nedenden dolayı artıyor. Birincisi, yakın geçmişte totaliter sosyalizm döneminde sözün ona “Soya dönüş” esnasında, ben ona kimliği zorla yok etme süreci diyorum, bu süreç esnasında Bulgaristan Türklerinin kimliğini ortadan kaldırmaya çalıştılar. Bu bakımdan bizim kimliğimiz önem kazanıyor. Bugün de demokrasiye geçiş döneminde küreselleşme sonucu yine bizim kimliğimiz tehlikeye düştü. Yalnız ben değil, birçok kimse açık olarak söylüyorlar ki, 40-50 yıl sonra işler bu şekilde giderse Bulgaristan’da Türklerden, Müslümanlardan söz edilmeyecek. Belki de şunu da ilave etmem lazım ki, insanlarımız da son senelerde kimliğe fazla önem vermez oldu” dedi. Demokrasiye geçiş döneminde Bulgaristan Türklerinin belirli hakları elde ettiklerini, fakat aynı zamanda onların kimliğini geliştirebilmesi için gereken koşulların sağlanmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Yalımov, azınlıkların kimliğini yok etme eğilimi gözlendiğinin altını çizdi.

Bulgaristan’da azınlık toplulukları var mı, yok mu, Türk azınlığı var mı, yok mu sorusunun tartışmaya devam edildiğini kaydeden Doç. Dr. Yalımov, iktidar çevrelerinin belirli bir kesiminin açıkça Bulgaristan’da azınlıklar olmadığını iddia ettiklerinin altını çizdi. Dr. Yalımov, şunları kaydetti: “Bu durumda kimlik sorunu daha da güncelleşiyor, daha da büyük önem kazanıyor. Anayasa’nın konsepti her şeyden önce çok kültürlülük. Çok etnik toplulukların bulunduğu bir gerçek ve diğer taraftan da insan hakları, azınlık hakları. Kimlik konusunda bugünkü görüşü, anlayışı, yaklaşımı değiştirmek gerekiyor. Her şeyden önce bizim kendi aramızda görüşümüzü tazelememiz gerekiyor, öte taraftan da iktidar çevrelerinin kimlik sorununun çok önemli olduğu bilincine varması gerekiyor. Biz bugünkü Bulgaristan sınırları içinde azınlıkların hakları nasıl korunabilir, azınlıkların kimliği nasıl korunur, geliştirilir, bu konuyu ortaya atmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda biz konsepsiyonla her şeyden önce bu konudaki başlıca ilkeleri belirlemek ve bu ilkelerin temeli üzerine iktidar çevrelerinin dikkatini çekmek istiyoruz”. Kimliğimizi koruyabilmemiz için neler yapılması gerektiğine de değinen Doç. Dr. Yalımov, “Bulgaristan’ın Türk azınlığının varlığını ve yurttaş ulus modelini kabul etmesi lazım, yalnız burada bir özellik var-yurttaş ulusun içinde etnik azınlıklar var, onların kendine özgü dili, dini, kültürü, gelenekleri var ve bu özellikleri korumaya hakkı var. İşte biz bu tezi Bulgaristan’da kabul etmeliyiz. Bu tez üzerine de Bulgaristan’da Türk etnik azınlığı bulunduğunu resmen Anayasa’ya yahut ta başka yasalara aktarmamız gereklidir. Şunu belirtmem gerekir ki, ulusal azınlık ile etnik azınlıkların hakları arasında fark yoktur” dedi. Doç. Dr. Yalımov, sözlerinin devamında şunları belirtti: “Bulgaristan Türklerinin etnik bir azınlık olarak gelişebilmesi için devletin buraya kadar söylediklerimi yapması lazım, bunları yasalara geçirmesi lazım ve hukuken Bugaristan’da Türk azınlığı olduğunu kabullenmesi lazım. İkinci, biz kendimiz etnik bilincimizi geliştirmemiz lazım. Üçüncü yerde aşırı ulusçuluğu, milliyetçiliği bertaraf etmek lazım. Bu doğrultuda ileriye doğru çalışmaları sürdürmemiz lazım. Her şeyden önce kültür kimliği-Türkçeyi öğrenip serbestçe kullanmak, bu bizim hakkımız, fakat biz bu konuda ısrarcı değiliz. 1993 yılında ülkemizde Türkçe okuyan öğrenci sayısı 116 000 iken şimdi bu sayı 5 000’e düştü. Eğitimle ilgili ikinci bence tarih eğitimini yeniden düzenlemek lazım. Tarihsellik ilkesi uygulanmıyor. Tarihi daha fazla akılcılık üzerine ele alıp incelemek gerekmekte. Bulgaristan Türk Edebiyatı’nı geliştirmek gerek. Kültürü ve edebiyatı kesinlikle devletin finanse etmesi lazım. Bulgaristan Türklerinin etnik ve kültürel kimliğini geliştirmesi için okulda eğitim interkültür doktrin temeli üzerine kurulmalıdır, iki dilde eğitim yapılabilir. Kültür alanında gelenekleri, sanatları geliştirmek lazım. Onları geliştirirken çağdaşlaştırmalıyız. Kültürler birbirlerini zenginleştirmelidir”.
Dinsel kimliğe de değinen Doç. Dr. Yalımov, özetle şunları söyledi: “Bu konuda konuşmak biraz zor. Her şeyden önce şunu belirtmem gerekir ki, din kimliğimizin gelişmesinde büyük rol oynuyor. Onun için İslam dinini küçümsemeye son vermek lazım. Bulgaristan, Müslümanları yabancı, belirli ölçüde düşman olarak değil, eşit haklı vatandaş olarak kabul etmesi gerekiyor. İkinci yerde Bulgaristan’da dini hakların sağlanması gerekiyor. Çünkü sahip olduğumuz haklarımızdan yararlanmamamız için iktidar çevreleri gerekeni yapmışlardır. Bulgaristan Müslümanlarını yabancı, terörist, radikal olarak kabul ediyorlar ve her zaman onları izliyorlar. Buna son vererek dini cemaatlerin, Müslüman Cemaati’nin de belirli ölçüde özerkliğe sahip olması lazım, kendi sorunlarını kendisi çözmesi lazım. İslam eğitimini daha yüksek bir düzeye yükseltmeliyiz”. Doç. Dr. Yalımov, ayrıca Yüksek İslam Enstitüsü'nün akreditasyon meselesi üzerinde de durdu.

Bundan başka Bulgaristan Türklerinin yurttaş kimliği, Avrupa kimliği ve daha başka kimlikleri de olduğunu belirten Doç. Dr. Yalımov, “Kimliğimizi geliştirebilmemiz için her şeyden önce bilimsel araştırmaları geliştirip kurumsallaştırmalıyız, yani kimliğimizin yapı taşı olan dil, din, kültür, gelenek vs., bunları irdeleyip bunlar hakkında eser yazacak bilim merkezleri oluşması lazım, bilim adamlarının gelişmesi lazım. Biz bu alanda fazla başarı elde edememişiz. Edinilen bilgilere göre şu anda çeşitli üniversitelerde 100’ün üzerinde Türk görev almaktadır” dedi ve onların bilimin çeşitli alanlarında çalıştıklarını, ancak Bulgaristan Türklerinin, Bulgaristan Müslümanlarının sorunlarıyla meşgul olmadıklarını ve bunun değişmesi gerektiğini söyledi. Bilim adamı, üniversitelerde Türk kültürü ile ilgili bölümler açılması, bir araştırma merkezi oluşturulması gibi önerilerde bulundu.

Diğer bir sorunun kimliğinin popülarize etmek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yalımov, Bulgaristan Türklerinin kimliğini koruyup geliştirebilmesi için bu sürecin yönetilmesi gerektiğini, bu doğrultuda birçok ülkede olduğu gibi Bulgaristan’da da Azınlık Yasası kabul edilip, bazı kurumların oluşturulması gerektiğini, ayrıca Bulgaristan ile Türkiye’nin bir sözleşme imzalaması gerektiğini vurguladı.

Takdim ettiği konsepsiyonun teoretik temellere dayanan uygulanabilecek bir belge olduğunun altını çizen Doç. Dr. Yalımov, amacın bu konsepsiyona dayanarak çeşitli devlet kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, partilerin projeler, planlar hazırlayıp uygulayabilmesi olduğunu belirtti.

Kitabın tanıtımından sonra bazı katılımcılar, yazarı tebrik ederek duygu ve düşüncelerini paylaştılar, ona sorular yönelttiler.

Doç. Dr. Kasım Yunusov, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisine bu konuda büyük görev düştüğünü söyledi.

Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve Kırcaali Haber Gazetesi sahibi Müzekki Ahmet, Bulgaristan’daki Türklere azınlık statüsü verilmesi için imza kampanyası başlatılmasını önerdi.

Programın sonunda Doç. Dr. Yalımov, okuyuculara kitaplarını imzalayıp onlarla sohbet etti.

Kaynak: Resmiye MÜMÜN

Ziyaretci sayısı: 2063


Kategoriden tüm haberleri oku


 YORUMLAR


Ordi 2018-12-15 10:51:00
Bir grup Türklerin kimliklerini kaybetmesinden bahsetmiş, acaba Türklerin kimliklerini kaybetmelerinin kendilerini katlederek İslamiyete geçiren müslümanlar ile başlamasından habersiz midirler?

Ağaç süsleme geleneğini Türklerden geldiğini bilmeyen bir avuç sözde akademisyen Türklerin kimlikleri üzerinden bölücü hareket oluşturma hevesindeler.

Kimseyi dinlemeyin oturup tarihinizi okuyun. Türk nedir, nereden gelmiştir, tarihsel değişimleri nasıl olmuştur.
mustafa 2018-12-15 11:00:58
Ordi sen kimsin ki türklerin adına ahkam kesiyorsun . Bizim şanlı tarihimiz İslam ile yoğrulmuştur. Bundan ancak İslam ve türkün düşmanları rahatsız olabilir.
Mordi 2018-12-15 15:27:53
Ordu anlat bakalım Türklerin şanlı tarihini birde senden diyaliz.
Hadi Diriliş Ordu.
EĞRİDERE/TOPALLAR KÖYÜ 2018-12-16 13:08:14
Doç.Dr. Yalımov'u ve bu etkinliği düzenleyenleri tebrik ediyoruz. Yalımov'un tesbitlerinin tümüne katılıyoruz. İlave olarak şu konuda DOST VE DPS'nin de dahil olacağı ortak bir çalışma yapılmalı. Bulgarlar arasında milliyetçilik denilince akla sadece Türk Düşmanlığı, Türklerin ülkeden uzaklaştırılması v.b. gibi durumlar geliyor. Milliyetçiliğlin her anlamda ülkeye dürüstlükle, fedakarlıkla
ülkeye hizmet etmek olduğun, ve bunları da en iyi şekilde Bulgaristan Türklerinin yerine getirdiği şeklinde bir algı oluşturma girişimleri ivedilikle başlatılmalı kanaatindeyim. Böylece ırkçı Bulgarlar'ın ellerindeki bir aracı etkisiz hale getirebiliriz.
Mordi 2018-12-16 22:02:13
"Alman iktisatçı Ruhland, Arap ordularının ele geçirdiği ganimetlerin akıllara durgunluk ........... "
Yok Ordu yemezler, sonrasını da okumadım almadan mi öğrenecez ,biz senden beklemekteyiz.
mustafa 2018-12-17 09:00:36
Biz tarihimizi ve dinimizi indigo dergisinden değil , gerçek ve sağlam kaynaklardan öğreniriz . Anladın mı Ordi. Sen bu martavalları ancak küçük çocuklara anlatıp onları kandırabilirsin ama o da uzun sürmez , er ya da geç bu millet aslına rücu edecektir . Bunu da böyle bilesin
Mordi 2018-12-17 15:52:12
Adı be ordi çık ordaya da bize bildiklerini anlat.
Hasan Efendioğlu 2018-12-17 16:07:15
Çemkir, fes veya her kimse buraya gelmediğinde hiç bir tartışma olmuyor. Kendisini ben de çok eleştirdim, ama tartışma yapma kabiliyeti olduğu açık. Yiğidi öldür hakkını ver.
feys 2018-12-17 16:51:00
Aydee fes nerede kaldın.
Cimkirde aber ver adı oğlum uyudunuz mu.
Soy kutumuzden bahsediliyor ,brikin su Dostoyevskiyi şimdi, onu daha sonra.
feys 2018-12-17 16:57:25
O arada anjinsan , forum severlere bir yanilyil partisi organize edebilirsin. Yerini ayarla buradan bizede bildir.
Çemkir Çemkirov Memmedaliyev 2018-12-18 11:09:28
Valla ben Yalımov'un dediklerini okudum ve eleştirilecek, itiraz edilecek hiç bir şey bulamadım; tam tersine , Bulgaristan türkünün kimlik sorunlarını mükemmel bir bilimsellikle ortay koymuş. İlk fırsatta kitabını satın alacağım ve herkese de tavsiye ederim.
feys 2018-12-18 13:16:51
Türklerin soyu Nuha dayanmaktadır. Büyük tufandan sonra rivayete göre
80 ayle gemiye binmektedir. Hepsi iman edenlerden ve Nuh'un sözünden cikmayanlar. Oglarindan birinin soyundan geliyoruz. İnsanlık diyer 80 ayleden turemekteler. Kurtulanlar hepsi muslumandi.
Bunlar bilimsel tamamen araştırmaların sonucudur.
Çemkir Çemkirov Memmedaliyev 2018-12-18 14:13:14
Ne bilimseli ya, tamamı efsaneden ibarettir. Nuh diye birinin yaşadığına dair en küçük bilimsel bulgu, kanıt, emare yoktur. Hikaye üç bin sene önce yahudilerin Tevrat'da geçmektedir. Aynı hikaye olduğu gibi hristiyan inciline ve BİZ müslümanların Kuran'ına aynen geçmiştir. İşin ilginç tarafı da, modern çağlara gelip Sümerlerin çivi yazıları okunduğunda sümerlerin meşhur Gılgamış destanında Nuh'un gemisi hikayesi 5500 sene önce aynen geçmektedir. Bu da bizlere kutsal kitapların kaynaklarıyla ilgili yeterince açık bilgi vermektedir.
Tufana takılan gemici Nuh 2018-12-18 19:59:25
Yalan yapmayın, oğullarım yok benim, hepsi üvey onlar. Türkleri tanımam etmem, ama kızılderiler harika oynar Dallas dizisinde..
İğiridreye 2018-12-19 09:10:03
Todor Jivkov silah zoruyla tek ulus yapmak istedi beceremedi.
Ne tazı ki 1991 yolunda BG parlamentosunda yeni anayasa konsensus yani oy birliğiyle kabul edildi.
DpS adına imzayı İbrahim Tatarlı attı.
Yeni ana yasasında TEK ULUS DEVLETİ yer aldı.
Böylece ülkede yaşayan Türkler azınlık statüsünü kaybettiler.
Bu sebepten dolayı ana dil eğitimi “seçmeli” haneye alındı.
Müslümanların çocuklarına din dersi verilmiyor.
İşte bu sebeple DpS ile DOST yada HŞHP bir araya gelemezler.
DOST ile HŞHP biraraya gelir ama mevcut yöntemlerle değil.
Çemkir Çemkirov Memmedaliyev 2018-12-19 12:55:30
Eğridere ismini doğru yazamayan arkadaş Tatarlı imza attı böyle oldu diye yanlış bir çıkarım yaparak tam saçmalamış. Bulgaristan zaten ulus devleti, 1991 komunistlerin değiştirdiği anayasa yeniden yürürlüğe koyuldu. İbrahim Tatarlının imzası hiç bir şeyi değiştirmedi, değiştiremez. Pati kurmanıza izin vereceğiz ama sizde karşılığında ulus devleti tanıyacaksınız diye güvence istediler. Yok ben imza atmıyorum deseydi ulus devlet gene olurdu, ama bu sefer partin olmazdı. Balkanlarda hiç bir devlet çok uluslu ana yasayı kabul etmez, ileri geri konuşmadan önce bunları bileceksin.
Deli efe 2018-12-20 00:19:24
Çemkir fes,yine türkleri satıyorsun.Ulan utanmaz hain yeter be.Zevzek seni elime ah bir geçirebilsem,pestilini cıkaracam bilmiş ol!.
Çımkıra 2018-12-20 07:53:13
Türklere parti kurma izni verilmiş ne işe yaradı o parti.
Anlar yaz bizim bilmediklerimiz var.
Parti yönetimi vekilleri il başkanları belediye başkanları kimlere hizmet ediyor Türklere mi.
Bi yaz Türkler için ne kazanım elde ettiler.
Eğridere doğru insana yazılı.
Yamuk insana İĞRİDERE yazılır akılın.
Ben Çemkir değil ancak Çımkır/rık olursun.
Çemkir Çemkirov Memmedaliyev 2018-12-20 08:08:31
Deli efe, aptallığına doyma, türkler satılık domates mi ki İbrahim Tatarlı bir imza attı hoop satıldı ya da Çemkir diye biri söz söyledi hoop gen satılıverdiler? Var mı böyle bir dünya aptalım deli efem, ha? Ha bu arada karşıma çıkarsan pestilimi çıkaramayacaksın çünkü fizik olarak baya sağlam bir adamım; iki saniyede ağızın burnun kırılıverecek. Yaaa!
Çemkir Çemkirov Memmedaliyev 2018-12-20 08:20:37
Mide sorunum yok, gayet iyiyim; senin sorunun varsa beni ilgilendirmez. Kafayı çalıştırıp DPS olması hiç olmamasından iyidir, yani hiç yoktan iyidir diyeceksin. Ya hepsi ya hiç diye bir mantık yanlış mantıktır. Lotodan tam altı bilim paranın tamamını kazanmak iyidir, ama diyeli olmadı, hiç kazanamamaktan bin leva kazanmak iyidir. Ama kafa varsa böyle düşünürsün, kafa yoksa Türklere mi çalıştı gibi abuk sorular sorup durursun. Tıpkı senin yaptığın gibi.
Er Yusuf 2018-12-21 14:59:32
Ayrı bir isme dahil olmadıkça insan varlığa dahil olamaz.
Er Yusuf 2018-12-21 20:49:31
Bulgar devleti 90 larda Türklere bir dayatma yapmiştır. Ne yazık ki bazı çevreler Ahmed Doğanın bunu Bulgar devletini memnun etmek için yapmıştır diye göstermeye çalışmaktadırlar.
Ee 2018-12-22 21:43:42
Yalımov acaba kitabında Türk ulusçuluğnun ve milliyetçiliğinin Kırcaali ve Batı Trakya’da doğuduğnu yazmışmıdır?

Bulgarlar , sırplar Fransız devrimi ile ortaya çıkan ulusçu fikirleri benimsemişler ve Osmanlı’ya Bulgar bulgarcılık alına , sırp sırpçılık adına saldırırken Osmanlı öyle halde ki yahu ben bunlara ben neyim diye karşılık verişte saldırayım şapşalığı içindeyken Enver Paşa komutasında batı Trakya da Bulgar çetelerine karşı savaşırken ulusçuluk milliyetçilik doğumuştur.
Çemkir Çemkirov Memmedaliyev 2018-12-23 09:52:04
Milliyetçilikle ilgili dediğin doğru ama tam doğru değil. Yusuf Akçura'nın 1903 yayınladığı "Üç tarzı siyaset" makalesine bakmak lazım. O makalede Osmanlıcılık, islamcılık ve türkçülük yolları tartışılır ve çöküşten ancak türkçü politikalarla kurtulabileceği savunulur. Balkan savaşında Arnavutların ihaneti türk aydınlarının gözünü açmış, mücadelenin türkçülük esaslarına göre yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Yine de türk toplumu Osmanlıcılık ve islamcılık hastalıklarından tam kurtulamamış, günümüze bile cereyan etmekte olan karşı devrim çıkışlarından bunu takip edebilioruz.
Ee 2018-12-23 22:33:16
Euro atlantiğin yani emperyalizmin peşinden ulusal azınlık diye gidilmemeli. Ulusal azınlıkta yaparlar ama bir bakmışsın ulusal azınlığın ardından kabileleree cemaatlere parçalammışsın.

Bulgaristan’da Türk kültürü diyoruz. Kim olacak Türk küktüründe takip edeceklerimiz.

Simavlı Bedrettin olacak mı?

Yunus Emre, Pir Sultan Abdal olacak mı? Yoksa yeni bir Fethullah mı yaratılacak başımıza.
dps gören masum Köylü 2018-12-24 11:29:45
"Bulgaristan’da Türk kültürü diyoruz. Kim olacak Türk küktüründe takip edeceklerimiz. Simavlı Bedrettin olacak mı? Yunus Emre, Pir Sultan Abdal olacak mı?"

Kırmızıbaşlar DPS'de 30 sene ne yaptıklarını görüyoruz! Bir defa Bulgaristan Türklerinin çoğu Hanefidir, bunu niye atlıyorsun? Bılgaristan'da ne kadar Türk ve müslüman kültür mirası varsa hepsi sevmediğiniz Osmanlıdan kalma. Cami, hamam, bedesten, çarşı, köprü, çeşme, yapı...

Hanefi olmayan unsurları Bulgaristan'da Türklere dayatmayın, gidin ayinlerinizi gizli gizli yapın, eski köye yeni adetler getirmeyin!!!
Ee 2018-12-24 21:26:41
Nasıl yani /gidin ayinlerinizi gizli gizli yapın /.

Birşey anlayamadım. Herhangi bir ezoterik örgütten mi söz ediyorsunuz?
Vejdi Raşit 2018-12-24 22:05:54
Kırcıali türklerinin yüzde 85 1826 senesine kadar kızılbaş veya bektaşi idi, o tarihten sonra zorla sunnileştirme oldu. Bazı kişiler sunni olmamakta direndi onlar günümüzün kızılbaşlarıdır. Ama kök hep aynıdır. Sunni iki yerde vardı Koşukavağı bir kısmı ve Kiili, kalan her taraf bektaşi idi. Bunu bilin ey ahali.
Kocagızılbaş 2018-12-24 22:30:02
Demek bir gerçek gızılbaşar diğerleri de dönek kızılbaşlar, ya da kendilerini arap sanan kızılbaşlar.
Sanane 2018-12-24 23:14:02
Suni Arap kültürü ekibi olarak gizli bir kırmızı baş ayını yapıldığını görüntüledik.

https://m.youtube.com/watch?v=SLe7F6qTiyA
Kızıl değil, Kırmızı Beyaz! 2018-12-24 23:24:41
Vejdi kızıl kardeşler hiç bir zaman Balkanlarda hiçbir kazada çokluk olmadı! Şiiler Azerbaycan ve İran'da hakim, hatta Fatımilerden evvel hiç bir zaman Şiilerin devleti olmadı! İran daha evvel sunniliğin kalesiyken zamanla Şiaya evrildi. Osmanlıda aleviler hürce yaşadılar, ta ki devlete ve dine dil uzatmaya kalkışana dek. En hoşgörülü İslâm fırkası sunniler, özellikle de Hanefiler. Şah İsmail'in Osmanlı devletinin içine fitne fesat karıştırma hayalleri olmasaydı gül gibi geçinirdi iki devlet.

Öyle! Şia isteyen İran ve Azerbaycana def olup gitsin. Balkanlar 1400'lü yıllardan beri Hanefiliğin hüküm sürdüğü yer. Şia Türklerin yüzde olarak %10 bile ulaşamadı. Mezarlıklar duruyor hepsi ortada. Say bakalım kaç tane cem evi, türbe var Kırcaali'de?!
Şaban Ömer 2018-12-25 09:30:30
Yok, tarih senin anlattığın gibi değil, git biraz daha kıraat et de neyin ne olduğunu öğren. Biz ne kızılbaş ne de sunni taraftarıyız, biz laiklik taraftarıyız. Laiklikte dini mezhepler arkaya vatandaşlık ve dünyevilik öne çıkar. Azerbaycan ve İran'da 40 -45 milyon türk var, onlardan vazgeçip arap bedevisinin yanına gidip yalelli çekmem ben. Osmanlı ordusu hep Bektaşi idi, yeniçeri ağısı Bektaşi idi mesela. Şah İsmail ile Yavuz arasındaki savaş iki türk aradında savaş idi, türklüğüe çok zarar vermiştir. Anadoludan yüz binlerce türk İran' göç etmiş, Güney doğu bölgesini kürtlere açmıştır. Günümüzdeki Güney doğu sorunu o zamandan klama kötü bir mirastır
Mavibaş! 2018-12-25 10:41:58
Şaban turlama, kızıl kafa olduğunu herkes bilir. Derdin sunnilikle, derdin hanefilikle! Hanefiler arap bedevisi değil sadece, Türk, kürt, hintli, çinli, malezyalı ve binbir türlü etnik kimlikler. Senin hanefiliğe çamur atarak asıl amacın İslâm dünyasının çoğuna dil uzatmak! Sunni Türkler Şia Türklerden kat ve kat fazla, bunu bilmediğini sanmıyorum! Senin kuyruk acın var!

40 milyon azerinin tamamı şia değil.

Şah İsmail de Yavuz'u gıdıklamasaymış! İki Türkmüş de, vah Yavuz neler yapmışmış! Yavuz'un devleti gelmiş geçmiş en güçlü Türk devleti, sen kime dil uzatıyorsun, çakma Türk! Hangi şia fırkası cihana hükmetmiş, İspanya, Fransız, İngiliz krallarına ayar çekmiş?!
Şaban Ömer 2018-12-25 11:52:14
Evet, son derece, hatta hayvanlık derecesinde cahil ve doğuştan yalancı olduğundan tarihi konuları bilmemen normal. Yavuz, tıpkı Timur gibi olağan üstü bir mareşaldı ama yaptığı savaşları hep müslüman ve türkleri hedef alarak yaptı. Geri zekalı olmasan İspanya Fransa ve İngiliz karallarını (?) ayar mayar çekmediğini görecektin ama organik yalancılık doğuştan gelen yalancılık olduğundan bunu göremene imkan gok. 40 milyon azerbaycanldan sadece 200 bini sunnidir. Azaebaycan respublikasında laiklik vardır, din bir kültür olarak yaşanmaktadır. Bu bilgileri senin gibi organik yalancıya ve hayvanlık derecesinde cahil birine vermiyorum, siteye girenlere veriyorum.
Mavibaş 2018-12-25 12:27:09
Azerbaycan Respublikası prezidenti seninle aynı mezhepten olması öyle avam şaham ülke yapmaz. DPS içindeki şia gibi azeriler de rusçudur. Hatta Türklüğünü kaybetmek üzereler, konuştukları dilin her iki kelimeden biri rusçadır, Türkiye Türçesi (anadolu Türkçesi) ile çekilen film ve diziler yasaklanıp gece gündüz rusça yayın yapmaktalar.
Şaban'ın Yavuz'dan kuyruk acısı o kadar büyük ki, Osmanlı'yı ondan ibaret zanneder. Osmanlı zamanında aleviler hürce yaşadı, şah ismail gibi fitneciler yunan, ispanyol, ingiliz ve fransız dostlarıyla beraber tiril tiril titrediler. "Aman Türkler (geliyor)!" avrupalı devletlerin korkusunu Osmanlı başardı! Azeriler ruslarla kankayken Karabağ halen işgal altında, coğu azeri de İran esareti altında.

Adam gibi adam Anadolu Türklerinin devleti Türkiye'dir. İslamın ve Türklüğün en iyi yaşandığı yer Türkiye, kırmızıbaşların devlet tecrübesi yok ki idare edebilsinler. Acı ama gerçek. Azerbaycan diye inleyenler tek parti devletine dönüşmüş "LAİK" Azerbaycan Aliev aile muz cumhuriyetine rahatlıkla gidebilirler.
Şaban Ömer 2018-12-25 12:51:33
Azerbaycan'da demokrasi yok tabi, ama dört dörtlük laik ve milliyetçi bir devlettir. Şiayla falan bir alakaları yoktur, tamamen modern seküler yaşam tarzını benimsemişlerdir. Bten de öyleyim, sünni kökenden gelmeme rağmen bilim ve felsefeyi ön plana almış dini kişinin vicdanına bırakmış bir insanım. Şah İsmail bir türktür; hayatı boyunca türkçeden başka bir dil kullanmamıştır; Yavuzla siyasi ve askeri bir mücadeleye tutuşmaları türklerin genel durumuna muazzam zarar vermiştir. Şah İsmail şia diye bir mezhep yaratarak türkleri fars egemenliği altına sokarken Yavuz da Güney doğu bölgesinden türklerin İrana göç etmelerine sebep olmuş ve arap ideolojisinin Osmanlıya girmesinin yolunu açmıştır. Mesela Yavuz olmasaydı bir gürcü devletin başına asla kurulamazdı.
Mavibaş 2018-12-25 13:20:22
Hep kıvırın. Adam gibi söyle, korkma! Biz alevileri, sünnileri herkesi severiz. Azerbaycan bal gibi de alevi devleti ve bir cacık da olacakları yok.
Hanefi kültürü neredeyse 1300 yıllık devlet geleneği mirası var, saklanma ihtiyacı hissetmemişler. Şia sürekli saklanma ve takıyye yapma ihtiyacı duymuşlar. Hanefiliğin İslam dünyasında baskın gelmesi akılcılığa önem vermesine dayanır. İstihsan/hılafel kıyas saysinde daha esnek olan akım Atlantik okyanusundan Pasifik okyanusuna kadar dağılmıştır. Şia ise doğduğu coğrafyayı terkedememiş, çünkü akıla zıt ve kanun dışı varlık sürmüş.

Türkler Hanefilikle tanışınca imparatorluklar kurup imparatorlukları yok etmiştir. Türkiye er ya da geç arap ve Türk coğrafyasına hükmedecek. CHPKK istediği kadar Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet etsin dursun, halka cahil, yobaz diye üstten baksın. Türkiye Türk ve müslümanların çobanı olacak!
Şaban Ömer 2018-12-25 14:19:59
Yapma yov, hanefi kültürü şey etti desene. Bban DHKPCC olduğunda hanefi kulturası 1500 sene şey eti ve son derece cahil ve dengesiz bir gürcüyü getirdi, Altay tankını konyalı imamcılar motorun cart diye icat etti. Arapların neredeyse tamamı ve kürtler niye hanefi değiller CHKPC engel oldu biyav neden olacak. Yoksa baskın gelirdi ama Şabanço Ömer var ya o engel oldu. Vallayı billayı bak! Ömer ismini de nasıl aldı bu kızılbaş, uymuvarı, tez asrın liderimiz bir kanun hükmünde kararna çekrsın Ömer ismini Cafer yapalım. Vallayı bak, Hanefi şey etti.
Mavibaş 2018-12-25 15:07:15
Araplar Sudi Arabistandan ibaret sanma cahil adam. Dünyada müslümanların çoğu Sünni, sünnilerin çoğu da Hanefi.

CHPKK hanefiliğe engel olabilecek kadar etkinliğe sahip değil. CHPKK alevilerin partisi olmaya hızla giderken kendi varlığı azınlık partisi konumuna yerleşecek, böyle olursa asla iktidar olamayacak. Şaban karakteri sen hiç bir şeye engel olabilecek konumda değilsin, kendini kandırma.

Gürcü cahilse onu altedemeyen kızılkafa Kemal daha cahil ce beceriksiz demek ki... Şaban sen becerikliysen çık beceriksiz karşısına bakalım, Firavun karşısında Musaysan göster kendini aslanım!
Şaban Ömer 2018-12-25 16:32:32
Can sıkan bilgisizliğin üstüne bir de öğrenmeye ayak direme var ki, hiç çekilmiyor. Sünnilikle Hanefiliği karıştırdın sen. Hanefi, Şafi, Hanbeli ve Maliki - bunlar sünni mezhepleri. Ebu Hanefi arap olmadığından araplar onu sevmezler ve işkence yapa yapa öldürmüşlerdir. Dah çok türkler (Orta Asay dahil), Pakistan, uzk doğu müslümanları Hanefi mezhebindendirler. Kızılkafa derken kimi kast ettin açıkla. Kas ettiği Kılıçtarka ise o da cahildir ama bu kadar değil. En azından adam hesap kitap işlerini biliyor.
Mavibaş 2018-12-25 16:58:04
Sünnilikle hanefiliği niye karıştıralım ? Irağın Küfeli Numan bin Sabit (Büyük imam Hanif dinin babası "İmam al Azam Al Abu Hanifa" adlı kişinin gerçek adı ) arap değilmişmiş... Kızılkafalı Ahmed Dogan müridim, Abu Mansur Muhammad al Maturidi (Ehli Sünnetin iki imamından biri, Semerkantlı ve Türk asıllı olduğu iddia edilir) ile Hanefiyi bir birine karıştırma, ikisi bambaşka insanlar. Hanefilik sunniliğin koludur, yukarıda da belirttiğim üzere EN BÜYÜK İSLAM AKIMIDIR. Hanefilik amel mezhebidir, yani ibadetlerin yapma şekliyle ilgilidir, inanma esasları Maturidi ve Eşari olmak üzere iki sünni ekolü vardır. Maturidilerin çoğu Hanefidir, Hanefiler de Maturididir.

Numan b. Sabit'in öldürülme sebebi araplık konusu değil, siyasi meseledir. Araptır ve araplar tarafından öldürülmüş, tıpkı Ömer, Osman ve Ali gibi!

Kılıçdaroğlunun hesabı yanlış çıkıyor 30 senedir, hesabı kitabı cahil adama kaptırıyorsa okuduğunu anlauyamamış demek ki!
Şaban Ömer 2018-12-25 18:23:22
İyi, google bakmış, baya şeyler öğrenmişsin. Ama bunu öyle çala kalem yapma, makale oku kitap oku. İşte o zaman kafan yavaş yavaş basmağa başlar.

Maturidi - 853 - 944 senelerinde yaşamış biridir, Ebu Hanefi - 699 -767 Bu tarihlere nasıl pataklama yanlış yaptığını umarım görürsün
Mavibaş 2018-12-25 21:26:33
Hanefinin günümüze ulaşabilen kitabı malesef yok. Al fikh al Akbar (Büyük bilgi/ilim) adında eseri olduğunu talebelerinden öğreniyoruz. Ancak Hanefi'nin ve talebelerinin tartıştığı konular inanma esaslarıyla ilgili değil, ibadet ve devlet işlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği üzeredir. Zaten Hanefi son sahabelere ulaşmış birisi, onlardan bizzat ilim almış. İslâmda ilk inanma problemi üzerine ekol kuranlar sunniler değil, mutezile denilen akılcı fırkadır. Hanefiliğin gelişim süreci üç dört evreyi kapsar. Zaten ehli sünnet tek akım değildir ve hiçbir zaman da olmadı. Ortak çatıydı. Mutezile, mürciye vs ekollere cevap olarak Eşariye ve Maturidiye ekolleri çıktı, işte bu iki ekol de "Ehli sünnet" denilen ortak çatının inanç kısmını kapsar. Hanefilik, Şafiilik, Malikilik ve Hanbelilik ise ibadetler ve dünyevi işler nasıl yürütülür kısmını kapsar. Günümüzde inançlar "itikad", ameller ise "fıkıh" olarak geçer.
ÇIMKIRA 2018-12-26 08:55:59
Benim en sevdiğim iri yarı senin gibi saman çuvallarını yere yere vurmak iriliğne güvenme.
Belli sen de Türkleri satan O DpS hainlerindensin.
DuPiSe zaten hain örgüt olarak tarihe geçti.
Çımkır yazsana gerçek kimliğini BABAİTSEN.
Mavibsş Şaban Ömet 2018-12-26 09:00:17
Çok tehlikeli sulara girmişsiniz vakit geç olmadan acilen o sulardan çıkın aksi takdirde gıdap sizleri asla yukarı çıkamayacağınız suların dibine çeker.
Umarım anlamışsınızdır.
Er 2018-12-26 14:45:39
Çemkir zaten sizin dizinizin dibinde. Uzaklarda aramayın.
Şaban Ömer 2018-12-26 16:19:00
Argüman bitti tehdit başladı. Tehlikeli sular dediğin nedir, açıkça beyan et de köpekbalıklarının olduğu sulara girmeyelim. Yoksa biz özgür düşünce her suda yüzer diye inandığımıza tehlikeyi göremeyebiliriz. Hadi bakalım.
Er 2018-12-26 17:56:16
Ömer Bey, mavibaş ardındaki kişi gerçekten bunları 21 ci yüzyılda mı yazmış. İnsan tiksiniyor.
Şaban Ömer 2018-12-26 20:28:50
Onları tamamı Jivkov zamanının müzevircilerinin oğullarıdır. O zaman Jivkov yağcılığı yapanlar şimdi dincilerin yalakaları oldu. Ruhlarında kölelik, illa ki birine biat etme olduğundan bir babaya ihtiyaçları var. Özgürlük ruhunu kimse yok edemez, sonunda hep üstün gelir.
Er 2018-12-27 13:08:45
Mavibaş saçmalamış. Güya Yavuz Almanya’ya Fransa’ya ayar vermiş.

Şah İsmail’in torunu ahmedi necat Türkmendir. Amerika’ya nasıl ayar verdiğe bir bak.

Tarihte şöyle ettik yaptık hikayeleri ölü seyirciliktir.
Mavibsş Şaban Ömer 2018-12-31 17:25:12
Sizler “din savaşlarını körüklemek arifesindesiniz”.
Meshep tartışmalarına girmenin bi anlamı YÖK.
Bizler hangi mezhepten okursak olalım saygılı olmalıyız.
Sizin başlattığınız meshep tartışmalarını SİYONİSTLER başta olmak üzere Hıtistiyan yöneticileri özellikle Türkiye’yi karıştırmak istiyorlar. TANAM MI.
Kapatın şu iğrenç meshep tartişmakarını kimse kimseyi tehdit etmiyor ama ikinizin kim olduğu öğrenilse İnan’ın ikinizde dünyaya geldiğimizden pişmanlık duyacaksınız.
AKILLI okun.

 
   YORUM YAZ
Ad/Soyad*
Yorum Metni*:  
* Maksimum karakter sayısı: 1200
Security Code*
 
  * Yazılan yorumlardan site sahibi sorumluluk taşımaz !
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


« Geri dön

ANKETAnket Başlangıç Tarihi:

[ Anket sonucu ]
REKLAMLARAll Rights Reserved © 2006-2019    "SENİ MEDİA" LTD; KARDZHALI   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS